Na prvi pogled, Omaha poker je vrlo slična igri Texas Holdem Poker. Ali u igri Omaha, svaki igrač dobiva četiri karte – po tome je igra Omaha složenija i zanimljivija.

Pravila

U igri Omaha, dobivate četiri zatvorene karte, karte koje ostali igrači ne mogu vidjeti. Nakon toga, dijeli se pet karata, jedna po jedna, licem prema gore na stol. To su zajedničke karte koje koriste svi igrači kako bi sastavili poker ruku s pet karata.

Kada su podijeljene sve karte, morate upotrijebiti svoje zatvorene karte i kombinirati ih s tri zajedničke karte kako biste sastavili najbolju moguću poker ruku.

Ulozi na slijepo

Omaha se igra s ulozima na slijepo. Prije dijeljenja karata, dva igrača s lijeve strane djelitelja stavljaju mali i veliki ulog kako stvorili početni pot.

Dijeljenje karata

Kada su stavljeni ulozi na slijepo, svaki igrač dobiva četiri karte licem prema dolje, zatvorene karte.

Započinje prvi krug stavljanja uloga, a počinje ga prvi igrač s lijeve strane velikog uloga.

Flop

Kad je završen prvi krug stavljanja uloga, dijele se tri otvorene karte na stol. To se zove “flop”.

Tada započinje drugi krug stavljanja uloga, a počinje ga prvi igrač s lijeve strane djelitelja koji je još u igri.

Četvrta karta (turn ili fourth street)

Nakon drugog kruga stavljanja uloga dijeli se četvrta zajednička karta. Naziva se “turn”.

Sada započinje treći krug stavljanja uloga, a počinje ga prvi igrač s lijeve strane djelitelja koji je još u igri.

Peta karta (river ili fifth street)

Peta i posljednja zajednička karta naziva se “river”. Sada se ruka zaključuje četvrtim i posljednjim krugom stavljanja uloga, a ponovno ga počinje igrač s lijeve strane djelitelja koji je još u igri.

Ako nakon stavljanja uloga u igri ostane više od jednog igrača na redu je pokazivanje.

Savjet za igranje Omaha poker

Četiri iste – jednostavno odustajanje!

U igri Omaha, ako dobijete četiri zatvorene karte i vidite da čine fantastičnu ruku to nije ništa naročito, jer ionako možete upotrijebiti samo dvije od njih. Ako su na primjer Vaše četiri karte četiri kralja, tada nemate četiri iste! Zapravo, ne možete sastaviti niti tri iste jer se na stol ne može staviti kralj.

Ili ako imate četiri herca, Vaši izgledi da ćete sastaviti boju su manje nego kad biste imali samo dva herca. Ako imate dva herca i dva pika Vaše su šanse veće.

Stoga ne dajte da Vas pogled na fantastičnu ruku zavara u igri Omaha.

Sastavljanje velike skale

Nakon flopa u igri Texas Hold’em, gotova ruka (kao što su tri iste) se češće bira od one koja se vuče. U igri Omaha to nije slučaj jer postoje mnogi načini stvaranja stvarno dobre ruke. Vučenjem zaista možete staviti mnogo uloga.

Na primjer, ako imate desetku-9-6-5 a flop bude K-8-7, imate 20 karata za sastavljanje skale dođe li do dijeljenja četvrte i pete karte: četiri četvorke, tri petice, tri šestice, tri devetke, tri desetke i četiri dečka.

Ako imate herc asa, pikovog kralja, herčevu desetku i pikovu devetku (Ah-Ks-Th-9s) a u flopu su herčeva dama, herčev dečko i trefova trojka (Qh-Jh-3c) postoje 22 karte s kojima možete sastaviti skalu ili boju. Sa 16 karata možete sastaviti skalu: četiri osmice, tri devetke, tri deset,e tri kralja i tri asa. Preostalih devet herčeva daju boju ali su tri od njih već iskorištena jer s njima možete sastaviti i skalu – herc osmica, herc devetka i herc kralj (8h, 9h, i Kh).

U oba slučaja, imate jednake ili bolje izglede od igrača koji su imali tris u flopu.

Početne ruke s kartama konektorima

Sa četiri karte postoji puno više kombinacija nego s dvije karte. Budući da se sve četiri karte mogu kombinirati s bilo kojom od tri karte, ruka u igri Omaha nije ista kao dvije ruke igre Texas nego kao šest. Dakle, u igri pazite na ruke u kojima se sve četiri karte na neki način povezane.

Omaha Hi/Lo Poker

Omaha Hi/Lo poker je varijacija Omaha pokera i igra se isto kao i običan Omaha poker, s jednom razlikom: tijekom pokazivanja najbolja ruka osvaja samo polovicu pota, a drugu polovicu osvaja najniža ruka.

Međutim to vrijedi samo ako igrač pokaže dovoljno slabu ruku. Ako ne postoji dovoljno slaba ruka najbolja visoka ruka osvaja cijeli pot.

Uvjeti za slabu ruku

Da bi se ruka mogla okvalificirati kao slaba ne smije sadržavati nijednu kartu veću od 8, niti jedan par niti ništa bolje od toga.

Međutim skale i boje ne isključuju slabu ruku. Stoga se na primjer pik osmica, pik sedmica, pik šestica, pik petica i pik četvorka (8s-7s-6s-5s-4s) kvalificiraju kao niska ruka. Istovremeno oni su i vrlo jaka visoka ruka, skala u boji.)

Sastavljanje visoke i slabe ruke

Kao i u igri Omaha, za sastavljanje poker ruke morate koristiti dvije zatvorene karte s još tri na stolu. Ali možete koristiti bilo koju kombinaciju dviju karata za nisku ili visoku ruke. Jedna ili dvije zajedničke karte mogu se koristiti i za slabu i za visoku ruku ili možete koristiti dvije karte za visoku ruku a ostale dvije karte za slabu ruku, kako želite.

Na primjer ako imate asa, kralja, desetku i dvojku (AKT2) a na stolu su dva asa, sedmica čestica i četvorka (AA764), Vaša najviša ruka je as, kralj + dva asa i sedmica (AK+AA7) (tris), a najniža je as, dvojka + sedmica, šestica i četvorka (A2+764). U obje ruke koristite asa.

As kao početna i završna karta

U igri Omaha Hi/Lo, as je najjača karta ali i najniža. I zato je klasična ruka A2345 (“kolo”) tako jaka. To je najbolja niska ruka ali istovremeno, budući da se radi o skali, i jaka visoka ruka.

Savjeti za igru Omaha Hi/Lo

Uvijek pazite na mogućnost prilike za osvajanje cijelog pota – scoping. Postoje dva načina osvajanja pota. Ili imate najbolju jaku ruku ili najbolju nisku ruku. Želite li osvojiti samo najviši ili najniži dio dobitak je samo polovičan.

Čak i ako imate najbolju moguću nisku ruku nikada ne možete biti sigurni da ćete osvojiti polovicu pota. Uvijek postoji mogućnost da drugi igrač ima istu nisku ruku tako da ćete dijeliti niski dio i osvojiti samo četvrtinu pota. To znači da imate jako slabe šanse za osvajanje dobitka Vašom rukom. Zapravo mogli biste i izgubiti ako osvojite samo četvrtinu pota.

Naravno, visoke ruke ponekad dijele i visoki dio pota. Ali moguće je zadržati visoku ruku ako znate da nijedan igrač nema bolje karte od Vas.