Bankovna doznaka opcija je koju u svojoj ponudi imaju gotovo sve internet kladionice. Ovdje nije riječ o gotovini niti čekovima – novac se elektroničkim putem transferira s jednog bankovnog računa na drugi. Najveći nedostatak ovakve vrste uplate je vrijeme potrebno da se izvrši transfer novca i uplata proknjiži na vaš kladionički račun. Zavisno od kladionice i banaka koje sudjeluju u procesu to obično traje 2 – 5 dana. Troškovi za doznake između zemalja Europske monetarne unije nije tretiraju se kao doznake u tuzemnom prometu, što znači da nastaju iznimno mali troškovi, dok povremeno nikakvi. Nažalost prilikom doznake između zemalja koje nisu u monetarnoj uniji banke naplaćuju naknadu za obavljanje bankovne doznake.

Iznos naknade koji banke zaračunavaju u velikoj mjeri ovise o banci i činjenici gdje je banka locirana. U nekim državama naplaćuju se iznimno visoke naknade.

Gdje naći podatke o banci za izvršenje bankovne doznake (uplata na kladionicu)

Prilikom prijave na internet kladionicu podatke za uplatu obićno možete naći pod rubrikom “Uplate”/”Bankovna doznaka” (“Deposit”/”Bank transfer”). Kod nekih kladionica postoje i rubrike “Cashier/Deposit/Bank transfer”.
Vidi primjer 1:

Uplata preko banke

Klikom na “Bankovna transakcija” automatski će se pojaviti podaci o banci (ime banke, adresa, broj računa, SWIFT code i IBAN broj) u kojoj internet kladionica ima otvoren račun.
Vidi primjer 2:

Uplata preko banke

Uplata novca putem bankovne doznake

Prilokom uplate u Vašoj banci u kojoj imate otvoren devizni račun,  podatke za uplatu koje ste dobili od internet kladionice (ime banke, adresa, broj računa, SWIFT code, IBAN broj i referentni broj)  potrebno je predati službeniku ili ispuniti uplatnicu. Prilikom uplate važno je u polje “svrha plaćanje” upisati referentni kod. Uplaćeni iznos skida se sa vašeg deviznog računa i biti će uplaćen na internet kladionicu za  nekoliko dana.  Kod mnogih kladionica e-mailom ćete biti izvješteni o prispjeću uplate na vaš račun kod internet kladionice.

Povrat novca putem bankovne doznake

Bankovna doznake vjerojatno je najpogodniji i najsigurniji način povrata zarađenog novca s kladionice. Novac sa vašeg kladioničkog računa kladionica će direktno isplatiti na vaš račun (najčešće devizni). Vrijeme provedbe transakcije kao i kod uplate obično traje 2 – 5 dana. Kod velike većine kladionica ova vrsta isplate je besplatna, iako neke kladionice, zavisno od lokacije (države) sjedišta vaše banke naplaćuju naknadu. Prilikom isplate obično trebate ispuniti online obrazac u kojem je potrebno navesti sljedeće podatke:

  • Ime vlasnika računa
  • Naziv i sjedište banke
  • Broj računa
  • SWIFT / BIC banke – SWIFT kod obično možete naći na internet stranicama banke ili direktno kod banke
  • IBAN broj računa – broj vašeg računa u IBAN formatu

Kod nekih kladionica u obrascu se mogu zahtijevati i neki dodatni podaci poput broja banke i slično. Radi se o podacima koji nisu standardni za svaku zemlju, te se trebate informirati kod vaše banke o postojanju istih. Ako vaša banka nema traženi podatak kontaktirajte kladionicu putem live chata ili e-maila prije podnošenja zahtijeva.
Ukoliko postoji polje za napomene dobro je u njega upisati vašu adresu u slučaju bilo kakvih komplikacija.