Limiti uloga u Pokeru

Zavisno od vrste poker igre ulozi mogu biti fiksni ili limitirani. Prilikom stavljanja uloga igrač se mora pridržavati pravila koje vrijede za tu vrste igre.

Kad na Vas dođe red za stavljanje uloga i odlučite povisiti, koliko ga možete povisiti? To ovisi o strukturi uloga koji se koriste u igri u kojoj sudjelujete. Najčešća struktura su fiksni limiti, limiti pota ili bez limita (fixed, pot i no limit).

Fiksni limiti

U igri s fiksnim limitima, iznos koji možete povisiti je ograničen. Želite li povisiti ulog, možete to učiniti samo za taj utvrđeni iznos.

Mali ulog i veliki ulog (Small bet i big bet)

Fiksni limit se često mijenja u različitim krugovima. Na primjer, ako igrate Texas Hold’em s fiksnim limitima, svi ulozi i podizanja uloga u prva dva kruga moraju predstavljati veliki ulog uvećan nekoliko puta. U dva posljednja kruga ulozi i podizanja moraju predstavljati dvostruki iznos velikog uloga uvećan nekoliko puta. Na primjer, s velikim ulogom od $2, ako želite podići u prva dva kruga morate podići za $2, što znači da morate uložiti $4. Ako drugi igrač želi ponovno dići Vaš ulog i on mora podići za još $2, što znači da mora uložiti $6. Međutim, u dva posljednja kruga, ako je igrač uložio najmanje $4 i Vi želite podići, morate podići za $4, što znači da morate uložiti $8. Ako drugi igrač sada želi ponovno podići Vaš ulog on mora podići za $4, što znači da mora uložiti $12.

Završno podizanje uloga (Capping)

Kod igranja s fiksnim limitom, dozvoljeni broj podizanja uloga ograničen je na četiri. To znači da postoji prvi ulog (bet), podizanje (raise), ponovno podizanje (re-raise) i završno podizanje (“cap”).
Na primjer, u igri s limitom od $2, nakon najviše četiri podizanja, ukupni iznos uloga za svakog igrača je $8.

Ako u igri s fiksnim limitom preostanu samo dva igrača, visina njihovih podizanja nije ograničena (pravilo “Cap” se ne primjenjuje). Na taj način je broj podizanja za vrijeme heads-up igre s limitom ograničen samo brojem žetona ta dva igrača.

200% Sign up Bonus at IntertopsPoker!Bez limita

U igri bez limita, čim na Vas dođe red za stavljanje uloga, možete ga povisiti koliko god želite. Ako želite možete uložiti sve žetone odjednom. Postoje međutim i neka ograničenja.

Ulozi na stolu

Iako igrate bez limita ne možete staviti ulog koji je veći od iznosa kojeg imate na stolu. Na taj način igrači ne mogu poludjeti i uložiti svu svoju imovinu. I ne možete kao ulog dati svoj automobil.

Najmanji ulog

Iako se igra varijanta bez limita uvijek postoji najniži limit Vaših uloga. Na primjer, ako igrate s ulozima na slijepo (blind), nikada ne možete staviti ulog koji je manji od iznosa velikog uloga (big blind).

Najmanji iznos ponovnog podizanja uloga

Ako je u svom krugu igrač povisio prije nego vi i vi želite ponovno povisiti ulog morate ga podići barem za iznos posljednjeg uloga.

Pretpostavimo da je veliki ulog (big blind) $2, a igrač s Vaše desne strane uloži $10, što znači da je povisio za $8. Ako želite ponovno povisiti ulog tog igrača morate povisiti barem za još $8, što znači da morate uložiti barem $18. Naravno, budući da nema limita možete staviti i ulog koji je veći od $18.

Limit pota

Neki ljudi smatraju da su igre s fiksnim limitima krnje. S druge strane, neki misle da su one bez limita previše divlje. Zato, kao neka vrsta kompromisa postoji oblik koji se zove limit pota.

Limit pota znači da svaki put kad na vas dođe red da stavite ulog, ne možete uložiti više nego iznosi pot. U prvim krugovima stavljanja uloga to može biti i mnogo manje nego što imate žetona. U kasnijim krugovima međutim pot može naglo rasti i ako želite možete uložiti i sve što imate.

Ako veliki ulog (big blind) iznosi $2, a pot $20 i Vi ste prvi koji treba u tom krugu staviti ulog, možete uložiti bilo koji iznos između $2 (najniži ulog) i $20, što je limit pota.

Ponekad je izračunavanje najvišeg iznosa uloga u igri s limitom pota prilično komplicirano.

All in i Side pots

Ulog na sve (Going All In)

Sada se postavlja sljedeće pitanje: pretpostavimo da imate vrlo jaku ruku. Ako netko stavi ulog koji je veći od onog kojeg imate na stolu, a ne smijete uložiti svoju kuću ili automobil što možete učiniti? Da li ćete biti prisiljeni odustati i odreći se pota, iako vjerojatno imate najjaču ruku? Naravno da ne.
Uvijek možete pratiti ulog. Čak i kad Vaš protivnik uloži više nego je Vama ostalo, možete pratiti ulog dodavanjem žetona koji su Vam preostali. Time dobivate priliku pokazati Vašu odličnu ruku i osvojiti veliki pot. Ovaj potez naziva se ulog na sve (going all in).

Međutim, od Vašeg protivnika ne možete uzeti više nego iznosi vrijednost žetona koje ste uložili. Ako igrač uloži $100, a Vi pratite s $40 na sve, drugi igrač prije pokazivanja karta natrag dobiva $60.

Sporedni potovi (Side pots)

Kada u igri ostaje više od jednog igrača, a igrač s manje žetona od ostalih uloži sve, situacija postaje nešto kompliciranija. Kao što smo već naveli, igrač s manje žetona smije pratiti, ali ostali igrači nastavljaju stavljati svoje uloge jedan protiv drugoga i dodaju još žetona u pot.

Igrač koji je uložio sve ne može osvojiti one žetone koje su ostali igrači uložili u pot nakon njega. On se može natjecati samo za onaj dio pota do kojeg je ulagao. Da bi se to riješilo pot se dijeli na glavni dio u kojem se nalaze žetoni koje osvaja igrač na sve, bude li imao najbolju ruku i na sporedni pot (side pot) u kojem su ulozi iz nastavka, tj. oni koje igrač koji je stavio na sve ne može osvojiti čak i ako ima najbolju ruku.

Ako nekoliko igrača i različitim brojem žetona ulože na sve u istoj partiji, radi se nekoliko sporednih potova. I tu se sve može zakomplicirati. Ali ne brinite, jer uvijek je tu računalo koje brine o računanju i pazi da svaki igrač dobije točan iznos pota koji mu pripada. Ne morate bit novi Einstein da bi znali uložiti sve svoje žetone!