Dobitne kombinacije u pokeru

Ako želite igrati poker najprije morate naučiti koje su karte najjače, tj. koje su dobitne kombinacije u poker igri. Ovdje smo ih poredali od najjače prema najslabijoj.

Velika skala (Royal Straight Flush)

Deset, dečko, dama, kralj, as u istoj boji. Najbolja moguća kombinacija u poker igri

Skala u boji (Straight Flush)

Skala sa svih pet uzastopnih karata u istoj boji.

U originalu straight flush, radi se o kombinaciji koja istovremeno zadovoljava uvjete skale i boje. U pokeru s pet karata postoji točno 10 takvih kombinacija, od 5-4-3-2-A iste boje, pa do A-K-Q-J-10 iste boje. Skala u boji od asa do desetke najjača je kombinacija u pokeru, a naziva se i royal flush (“kraljevska boja”).

Četiri iste (Poker)

Četiri iste je sljedeća kombinacija karata po jačini. Sastoji se od četiri karte iste vrijednosti zajedno s petom kartom; na primjer četiri sedmice.

U poker slengu također i quad, quads, poker je kombinacija u kojoj se nalaze četiri karte istog broja, kao u A-A-A-A-K. U Draw i Stud pokeru dva igrača nikako ne mogu imati poker u istom broju, no u igrama s zajedničkim kartama (Texas hold’em, Omaha hold’em) to je moguće, pa se remi razbija petom kartom (u danom primjeru kralj).

Ful (Full House)

Sljedeća kombinacija karata je full house.

Naziva se po trisu u kombinaciji; na primjeru je prikazan “full house sa šesticama”.

Ful ili full house je kombinacija koja se sastoji od trisa i para, kao primjerice 8-8-8-J-J. Ako dva igrača dijele isti tris (moguće samo u igrama sa zajedničkim kartama), onda se remi razbija parom. Ako pak oba igrača drže isti tris i isti par (važno je da je, primjerice, K-K-K-7-7 jači od 7-7-7-K-K), onda remi ostaje i pot se dijeli na dva dijela.

200% Sign up Bonus at IntertopsPoker!

Boja (Flush)

Sljedeća kombinacija karata je flush. Sastoji se od bilo kojih pet karata iste boje, ali ne po redu, kao na primjer kombinacija

koja se naziva “flush do dame”.

Boja, također “fleš”, a u originalu flush je kombinacija kod koje je svih pet karata u istoj boji. Ako dva ili više igrača drži boju, onda se redom uspoređuju njihove karte da bi se ustanovilo čija je jača. Primjerice, A♣K♣J♣8♣2♣ je jača boja nego A♣K♣9♣7♣6♣, koja je pak jača od K♣Q♣J♣8♣5♣. Ako su obje boje identične (sama boja, bio to pik, herc, tref ili karo, nije važna), onda se događa remi.

Skala (Straight)

Skala (straight) je kombinacija kod kojih je svih pet karata u brojevnom slijedu (primjerice, 8-7-6-5-4 ili Q-J-10-9-8). Najjača skala je A-K-Q-J-10, poznata i kao broadway, dok je najslabija skala 5-4-3-2-A, poznata kao wheel. U wheelu as igra kao jedinica da bi napravio skalu. Ako dva igrača imaju istu skalu, događa se remi.

Jedan par je kombinacija koja sadrži točno jedan par od dvije karte istog broja, kao što je 4-4-A-K-3.

 

ili najniža karta. Naravno, za skalu Vam nije nužno potreban as – dovoljno je bilo kojih pet karata po redu.

 

Tris (Three of a Kind)

Tris (three-of-a-kind) je kombinacija koja sadrži točno tri karte istog broja (k tome ne sadržava i par, jer bi onda to bio ful), kao što su 7-7-7-J-6. Ako dva igrača imaju tris istog broja, gledaju se četvrta i peta

karta. U pokeru sa zajedničkim kartama razlikujemo dvije vrste trisa: set i trips. Set je tris koji se sastoji od dvije karte u ruci, a jedne na stolu, a trips od jedne karte u ruci, a dvije karte na stolu.

U primjeru se naziva “tris devetki” ili “tris s devetkama”.

Dva para

Dva para, koja po jačini dolaze iza trisa. Dva para je kombinacija koja sadrži dva para po dvije karte istog broja (oba para nisu istog broja jer bi to onda bio poker, četiri iste). Ako dva igrača imaju po dva para, onda se prvo uspoređuju veći parovi, a onda manji (A-A-3-3-J je bolji od Q-Q-8-8-K).

Primjer: “dva para do dame”.

Par

Par – bilo koje dvije karte iste vrijednosti zajedno s tri druge karte koje se ne mogu kombinirati s ove dvije karte kako bi dale bilo koju gore navedenu jaču kombinaciju karata: