Do pojave Texas Holdem pokera Seven Card Stud bio je najpopularnija i njačešće igrana poker igra. Mnogi i danas ovu varijantu  smatraju najčistijom poker igrom.

U otvorenom pokeru dobivate sedam karata, jednu po jednu. Tri su zatvorene i samo Vi znate koje su. Četiri se dijele otvorene tako da ih mogu vidjeti svi igrači. Kad su podijeljene sve karte možete kombinirati bilo kojih pet ili sedam karata za sastavljanje najbolje poker ruke.

Obvezni ulozi

Otvoreni poker igra se s obaveznim ulozima. Prije dijeljenja karata svaki igrač mora staviti obvezni ulog kako bi stvorili početni pot. Obvezni ulog obično iznosi 10% malog uloga.

Dijeljenje karata

Kad su stavljeni obvezni ulozi svaki igrač dobiva tri karte; dvije zatvorene i jednu otvorenu.

Tada započinje prvi krug stavljanja uloga, a počinje ga igrač koji ima najnižu otvorenu kartu istog znaka.

Prvi igrač koji igra mora staviti ulog (“bring in”) ali može birati hoće li uložiti mali ili pola malog uloga. Ako uloži pola uloga igrači koji slijede mogu pratiti ili podići ulog na visinu punog malog iznosa (ili odustati – odustati možete uvijek).

Četvrta karta (Fourth street)

Kad završi prvi krug stavljanja uloga, svaki igrač dobiva četvrtu kartu licem prema gore.

Započinje drugi krug stavljanja uloga. Sada i u preostalim krugovima stavljanje uloga započinje igračem koji ima najbolje karte.

Peta karta (Fifth street)

Svaki igrač dobiva petu otvorenu kartu.

Započinje treći krug stavljanja uloga, a počinje ga igrač koji ima najbolje tri karte.

Šesta karta (Sixth street)

Svaki igrač dobiva šestu otvorenu kartu.

Započinje četvrti krug stavljanja uloga, a počinje ga igrač koji ima četiri najbolje karte.

Sedma karta (River)

Svaki igrač dobiva sedmu, završnu kartu. Dijeli se s licem prema dolje i ostali igrači je ne mogu vidjeti.

Započinje peti, posljednji krug stavljanja uloga i ponovno ga počinje igrač koji ima četiri najbolje karte.

Ako nakon stavljanja uloga u igri ostane više od jednog igrača, na redu je pokazivanje. Pobjeđuje najbolja ruka.

Ako nema dovoljno karata za podjelu sedmog kruga svim igračima se dijeli sedma karta licem prema gore na stol. Funkcionira kao zajednička karta koju svi igrači mogu koristiti kako bi sastavili svoju poker ruku.

Savjeti za igru Seven Card Stud pokera

  • Jaka početna ruka sadrži jaki par ili tris ili tri karte za boju ili tri karte za skalu.
  • U otvorenom pokeru važno je primijetiti da su ostali igrači dobili karte koje Vama trebaju. Pretpostavimo na primjer da su Vam podijeljene tri karte. Željeli biste zadržati ruku i vući do boje ali ako ostali igrači dobiju mnogo herčeva vaši su izgledi za boju sve manji.
  • Imate li par kraljeva, vaše šanse za dobivanje jednog od dvaju preostalih kraljeva nestaju ako jednog od njih vidite u ruci drugog igrača.
  • Ne možete li pobijediti dio ruke koja je otvorena pred igračem sigurno nećete niti moći biti bolji od njega kad pokaže i svoje zatvorene karte.

Seven Card Stud Hi/Lo Poker

Seven Card Stud Hi/Lo varijacija je klasičnog Stud pokera. Kao i kod Omaha Hi/Lo pokera i u ovoj varijaciji najbolja ruka osvaja samo polovicu pota, a drugu polovicu osvaja najniža ruka.

Podijeljeni pot

Otvoreni poker s visokim i niskim kartama (Seven Card Stud Hi/Lo) se igra potpuno isto kao i običan otvoreni poker osim jedne razlike: kod pokazivanja najbolja ruka osvaja samo pola pota, a druga polovica pripada najboljoj slaboj ruci.

Međutim to vrijedi samo ako igrač ima ruku koja se može kvalificirati kao slaba ruka. Ako takve nema najbolja ruka osvaja cijeli pot.

Uvjeti za slabu ruku

Da bi bila kvalificirana kao slaba, ruka ne smije imati niti jednu kartu veću od 8, niti jedan par niti bolju kartu.

Međutim skala i boja ne isključuju nisku ruku. Stoga se na pik šestica, pik petica, pik četvorka, pik trojka i pik dvojka (6h-5h-4h-3h-2h) kvalificiraju kao niska ruka. Istovremeno oni su i vrlo jaka visoka ruka, skala u boji.)

Sastavljanje visoke i slabe ruke

Kod pokazivanja, koristite pet karata za sastavljanje slabe ruke. Možete upotrijebiti jednu ili nekoliko karata i iz visoke i iz slabe ruke, bez ograničenja.

Na primjer ako imate asa, dvojku, četvorku, peticu, šesticu, sedmicu i osmicu (A-2-4-5-6-7-8), iskoristit ćete asa, dvojku, četvorku, peticu i šesticu (A-2-4-5-6) za slabu, a četvorku, peticu, šesticu, sedmicu i osmicu (4-5-6-7-8) za jaku ruku.

Savjeti za igru otvorenog pokera (Seven Card Stud Hi/Lo)

  • Kao i u igri Omaha Hi/Lo važno je pokušati osvojiti cijeli pot. Postoje dva načina osvajanja pota. Ili osvajanjem i visoke i slabe ruke ili ako imate najbolju visoku ruku, a nijedna druga ruka se ne može kvalificirati kao slaba.